rồng bạch kim chốt số
Bây giờ là

.•*´¨`*• SOI CẦU MIỀN BẮC •*´¨`*•.
Số được chốt từ các chuyên gia kinh nghiệm lâu năm và adm Rong bach kim kêt sớm, đảm bảo ăn chắc, chiến thắng mỗi ngày.

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

NHẬN NGAY COMBO SIÊU LÔ + BTL ĐỀ ĂN CHẮC (PHÍ 1.000.000)

Hỗ trợ các loại thẻ: Vietell,vina,mobi-GATE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vd 5 cái 200k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀN HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY:

THỐNG KÊ KẾT QUẢ COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99.99-100%%

NGÀY COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
18/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 07 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 54 +ĂN ĐỀ 07)
17/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 08 + ĐỀ 90 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 08X2 +TRƯỢT ĐỀ )
16/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 58 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 93 +TRƯỢT ĐỀ )
15/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 07 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 59 + ĂN ĐỀ 07)
14/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 25 + ĐỀ 68 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 25X2 + TRƯỢT ĐỀ )
13/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 87 + ĐỀ 05 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
13/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 97 + ĐỀ 46 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 46 + ĂN ĐỀ 97 )
12/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 37 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 89 + TRƯỢT ĐỀ )
11/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 58 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 83 + TRƯỢT ĐỀ )
10/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 59X2 + TRƯỢT ĐỀ )
09/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 90 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 39 + ĂN ĐỀ 90 )
08/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 25 + ĐỀ 83 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 25 + ĂN ĐỀ 83 )
07/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 95 + TRƯỢT ĐỀ )
06/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 97 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 59 + ĂN ĐỀ 97 )
05/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
04/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 75 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 57x2 + TRƯỢT ĐỀ )
03/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 85 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 85 + TRƯỢT ĐỀ )
02/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 91 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 78 )
01/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 31 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
30/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
29/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 38 + ĐỀ 56 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 38 + TRƯỢT ĐỀ )
28/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 73 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 93 + ĂN ĐỀ 73 )
27/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
26/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 68 + TRƯỢT ĐỀ )
25/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 04 + ĐỀ 57 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 04 + TRƯỢT ĐỀ )
24/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 58 + ĐỀ 46 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 58 + TRƯỢT ĐỀ )
23/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 16 + ĐỀ 95 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 16 + ĂN ĐỀ 95 )
22/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 56 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 35 + TRƯỢT ĐỀ )
21/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 91 + ĐỀ 86 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 91X2 + ĂN ĐỀ 86 )
20/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
19/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 53 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 45 + ĂN ĐỀ 53 )
18/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 46 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ )
17/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 17 + ĐỀ 74 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 17 + ĂN ĐỀ 74 )
16/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 43 + TRƯỢT ĐỀ )
15/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 09)
14/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ)
13/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 90 + ĂN ĐỀ 59)
12/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 65 + ĂN ĐỀ 98)
11/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 24 + ĐỀ 14 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 24X2 + ĂN ĐỀ 14)
10/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 57 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ)
09/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 38 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 62 + ĂN ĐỀ 38)
08/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 56 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 39X2 + TRƯỢT ĐỀ)
07/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 73 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 45 + ĂN ĐỀ 73)
06/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ)
05/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 18 + ĐỀ 25 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ)
04/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 58 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ)
03/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 10 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ)
02/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 92 + ĐỀ 57 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 92 + ĂN ĐỀ 57)
01/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 12 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
31/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 71 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
30/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 83 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
29/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
28/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 35 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
27/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 28 + ĐỀ 95 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
26/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 91 + ĐỀ 20 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
25/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
24/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 63 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 63 )
23/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 58 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
22/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 47 + ĐỀ 56 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 47X2 + TRƯỢT ĐỀ )
21/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 78 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 78X2 + ĂN ĐỀ 34 )
20/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 21 + TRƯỢT ĐỀ )
19/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 15X2 + ĂN ĐỀ 12 )
18/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 68 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
17/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
16/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 36 )
15/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 52 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
14/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 50 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
13/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 42 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 59 + TRƯỢT ĐỀ )
12/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 28 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
11/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 01 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ )
10/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 35 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 56 + ĂN ĐỀ 35 )
09/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 58 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 39X2 + TRƯỢT ĐỀ )
08/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 28 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 89 + ĂN ĐỀ 28 )
07/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 59x2 + TRƯỢT ĐỀ )
06/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 42 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 45 + ĂN ĐỀ 42 )
05/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 67 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 19X2 + TRƯỢT ĐỀ )
04/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 71 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 43 + ĂN ĐỀ 71 )
03/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 37 + ĐỀ 28 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 37 + TRƯỢT ĐỀ )
02/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 68 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 45 + TRƯỢT ĐỀ )
01/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 41 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 41)
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮCC •*´¨`*•.
NHẬN SỐ CHUẨN TỪ CÁC CHUYÊN GIA TẠI ĐÂY

SOI BẠCH THỦ LÔ VÍP (PHÍ 500.000)


Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC(1 ngày), giá: 500.000 VNĐ
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 10h00 đến 18h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 5 cái 200k)

Hỗ trợ : Viettll,VINA-GATE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

NẠP THẺ TẠI ĐÂY :

 

THỒNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
18/07/2019 89 trượt
17/07/2019 83 ăn lô 83
16/07/2019 56 ăn lô 56
15/07/2019 32 trượt
14/07/2019 68 ăn lô 68
13/07/2019 23 ăn lô 23
12/07/2019 28 ăn lô 28
11/07/2019 32 ăn lô 32
10/07/2019 92 ăn lô 92x2
09/07/2019 29 trượt
08/07/2019 65 ăn lô 65
07/07/2019 50 ăn lô 50
06/07/2019 68 ăn lô 68x2
05/07/2019 82 trượt
04/07/2019 47 ăn lô 47
03/07/2019 39 trượt
02/07/2019 24 ăn lô 24X2
01/07/2019 78 ăn lô 78
30/06/2019 23 ăn lô 23
29/06/2019 35 ăn lô 35
28/06/2019 93 ăn lô 93X2
27/06/2019 31 ăn lô 31
26/06/2019 28 ăn lô 28x2
25/06/2019 90 ăn lô 90
24/06/2019 48 ăn lô 48
23/06/2019 19 ăn lô 19x2
22/06/2019 56 trượt
21/06/2019 09 ăn lô 09
20/06/2019 82 ăn lô 82
19/06/2019 45 ăn lô 45
18/06/2019 95 ăn lô 95
17/06/2019 56 Trượt
16/06/2019 39 ăn lô 39X2
15/06/2019 32 ăn lô 32
14/06/2019 82 ăn lô 82
13/06/2019 46 ăn lô 46
12/06/2019 23 ăn lô 23
11/06/2019 68 ăn lô 68
10/06/2019 43 trượt
09/06/2019 16 ăn lô 16
08/06/2019 75 ăn lô 75X2
07/06/2019 36 ăn lô 36
06/06/2019 34 ăn lô 34
05/06/2019 58 ăn lô 58X2
04/06/2019 68 ăn lô 68
03/06/2019 62 ăn lô 62
02/06/2019 45 ăn lô 45x2
01/06/2019 68 trượt
31/05/2019 63 trượt
30/05/2019 82 trượt
29/05/2019 21 ăn lô 21
28/05/2019 29 ăn lô 29
27/05/2019 45 ăn lô 45
26/05/2019 23 ăn lô 23
25/05/2019 29 ăn lô 29
24/05/2019 18 ăn lô 18X2
23/05/2019 37 ăn lô 37
22/05/2019 39 ăn lô 39
21/05/2019 91 trượt
20/05/2019 45 Ăn lô 45
19/05/2019 15 Ăn lô 15X2
18/05/2019 67 Ăn lô 67
17/05/2019 91 Ăn lô 91
16/05/2019 32 Ăn lô 32
15/05/2019 76 Ăn lô 76
14/05/2019 18 Ăn lô 18
13/05/2019 68 Ăn lô 68
12/05/2019 15 Ăn lô 15
11/05/2019 32 Ăn lô 32
10/05/2019 85 Ăn lô 85
09/05/2019 43 Ăn lô 43
08/05/2019 93 trượt
07/05/2019 90 ăn lô 90
06/05/2019 39 ăn lô 39
05/05/2019 85 ăn lô 85
04/05/2019 23 ăn lô 23x2
03/05/2019 91 trượt
02/05/2019 90 ăn lô 90
01/05/2019 23 ăn lô 23
SOI CẦU LÔ SONG THỦ MIỀN BẮC

SOI CẦU SONG THỦ LÔ VÍP (PHÍ 500.000)


Cầu SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC(1 ngày), giá: 500.000 VNĐ
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 10h00 đến 18h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 5 cái 100k)

Hỗ trợ : Viettll,VINA-GATE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
NẠP THẺ TẠI ĐÂY:

 

THỒNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC
NGÀY SONG THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
18/07/2019 48.84 ăn lô 48x2
17/07/2019 38.83 ăn lô 38.83
16/07/2019 39.93 ăn lô 93
15/07/2019 23.32 ăn lô 23x2
14/07/2019 68.86 ăn lô 68
13/07/2019 89.98 ăn lô 89.98
12/07/2019 37.73 ăn lô 37.73
11/07/2019 58.85 ăn lô 58
10/07/2019 59.95 ăn lô 59x2
09/07/2019 29.92 trượt
08/07/2019 36.63 ăn lô 36
07/07/2019 28.82 ăn lô 82x2
06/07/2019 34.43 ăn lô 43
05/07/2019 36.63 trượt
04/07/2019 36.63 trượt
03/07/2019 39.93 trượt
02/07/2019 23.32 trượt
01/07/2019 39.93 ăn lô 39.93
30/06/2019 98.89 ăn lô 89
29/06/2019 32.65 ăn lô 65
28/06/2019 18.81 ăn lô 81
27/06/2019 17.71 ăn lô 17.71
26/06/2019 29.92 ăn lô 29
25/06/2019 89.98 ăn lô 89
24/06/2019 48.84 ăn lô 48.84
23/06/2019 15.51 ăn lô 15
22/06/2019 29.92 ăn lô 29
21/06/2019 09.90 ăn lô 90.09
20/06/2019 28.82 ăn lô 28.82
19/06/2019 34.43 trượt
18/06/2019 68.86 trượt
17/06/2019 19.91 ăn lô 19
16/06/2019 28.82 ăn lô 28X2
15/06/2019 45.54 ăn lô 54
14/06/2019 23.32 ăn lô 23
13/06/2019 46.64 ăn lô 46.64
12/06/2019 23.32 ăn lô 23
11/06/2019 58.85 ăn lô 58
10/06/2019 39.93 ăn lô 39.93
09/06/2019 09.90 trượt
08/06/2019 34.43 ăn lô 43
07/06/2019 29.92 trượt
06/06/2019 59.95 ăn lô 95
05/06/2019 34.43 trượt
04/06/2019 23.32 ăn lô 23
03/06/2019 56.65 trượt
02/06/2019 46.64 trượt
01/06/2019 59.95 trượt
31/05/2019 23.32 Ăn lô 23
30/05/2019 67.76 Ăn lô 76x2
29/05/2019 59.95 Ăn lô 95
28/05/2019 37.73 Ăn lô 73
27/05/2019 28.82 Trượt
26/05/2019 39.93 Trượt
25/05/2019 12.21 Trượt
24/05/2019 68.86 Trượt
23/05/2019 59.95 Ăn lô 59
22/05/2019 29.92 trượt
21/05/2019 19.91 ăn lô 19
20/05/2019 39.93 trượt
19/05/2019 68.86 ăn lô 68X2.86
18/05/2019 36.63 ăn lô 36
17/05/2019 26.62 trượt
16/05/2019 36.63 ăn lô 36x2
15/05/2019 38.83 ăn lô 38
14/05/2019 38.83 trượt
13/05/2019 39.93 ăn lô 93x2
12/05/2019 28.82 trượt
11/05/2019 19.91 ăn lô 91
10/05/2019 58.85 ăn lô 85
09/05/2019 34.43 ăn lô 43
08/05/2019 56.65 trượt
07/05/2019 23.32 ăn lô 23.32
06/05/2019 56.65 ăn lô 56
05/05/2019 35.53 ăn lô 35.53
04/05/2019 23.32 ăn lô 23x2
03/05/2019 89.98 ăn lô 89x2
02/05/2019 06.60 ăn lô 06.60
01/05/2019 23.32 ăn lô 23.32
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN BẮC

SOI CẦU LÔ XIÊN 2 VIP (PHÍ 500.000)


Cầu XIÊN 2 MIỀN BẮC(1 ngày), giá: 500.000 VNĐ
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 10h00 đến 18h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 5 cái 100k)

Hỗ trợ : Viettll,VINA-GATE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
NẠP THẺ TẠI ĐÂY :

 

THỒNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 2 MIỀN BẮC
NGÀY XIÊN 2 MB KẾT QUẢ
18/07/2019 97.54 ăn xiên
17/07/2019 14.86 ăn xiên
16/07/2019 80.37 ăn xiên
15/07/2019 59.68 ăn lô 59
14/07/2019 53.14 ăn xiên
13/07/2019 23.89 ăn xiên
12/07/2019 40.57 ăn xiên
10/07/2019 38.59 ăn xiên
09/07/2019 90.54 ăn xiên
08/07/2019 56.93 ăn lô 93
07/07/2019 95.14 ăn xiên
06/07/2019 29.34 trượt
05/07/2019 32.63 ăn lô 32
04/07/2019 68.13 ăn xiên
03/07/2019 19.58 ăn xiên
02/07/2019 79.16 ăn xiên
01/07/2019 24.89 ăn lô 24
30/06/2019 39.46 ăn xiên
29/06/2019 76.29 ăn lô 29
28/06/2019 54.27 ăn lô 54x2
27/06/2019 56.23 ăn xiên
26/06/2019 28.19 ăn xiên
25/06/2019 25.58 ăn lô 25
24/06/2019 36.78 ăn lô 36
23/06/2019 15.26 ăn xiên
22/06/2019 23.95 ăn lô 95x2
21/06/2019 18.09 ăn xiên
20/06/2019 32.65 ăn lô 32
19/06/2019 68.90 ăn xiên
18/06/2019 19.98 ăn xiên
17/06/2019 23.58 ăn lô 58
16/06/2019 21.98 ăn xiên
15/06/2019 32.65 ăn lô 32
14/06/2019 23.82 ăn xiên
13/06/2019 17.34 ăn xiên
12/06/2019 58.98 ăn xiên
11/06/2019 24.68 ăn xiên
10/06/2019 32.65 ăn lô 32
09/06/2019 16.28 ăn xiên
08/06/2019 29.43 ăn lô 43
07/06/2019 32.45 ăn lô 45
06/06/2019 18.29 trượt
05/06/2019 12.38 ăn xiên
04/06/2019 23.68 ăn xiên
03/06/2019 62.89 ăn xiên
02/06/2019 18.25 ăn xiên
01/06/2019 19.68 trượt
31/05/2019 39.57 ăn xiên
30/05/2019 23.89 ăn xiên
29/05/2019 15.36 ăn lô 36
28/05/2019 37.83 ăn lô 83
27/05/2019 39.15 trượt
26/05/2019 39.15 trượt
25/05/2019 12.09 trượt
24/05/2019 32.18 ăn xiên
23/05/2019 82.91 trượt
22/05/2019 62.39 ăn lô 39
21/05/2019 32.91 trượt
20/05/2019 29.45 ăn lô 45
19/05/2019 15.95 ăn xiên
18/05/2019 32.83 trượt
17/05/2019 19.62 trượt
16/05/2019 28.63 ăn lô 28
15/05/2019 18.09 ăn lô 18
14/05/2019 63.85 trượt
13/05/2019 93.58 ăn xiên
12/05/2019 28.19 trượt
11/05/2019 32.91 ăn xiên
10/05/2019 63.85 ăn xiên
09/05/2019 35.59 ăn xiên
08/05/2019 15.38 ăn xiên
07/05/2019 23.59 ăn xiên
06/05/2019 59.82 trượt
05/05/2019 93.56 ăn lô 93
04/05/2019 23.19 ăn xiên
03/05/2019 37.65 ăn lô 37
02/05/2019 26.87 trượt
01/05/2019 15.09 trượt
SOI CẦU LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

SOI CẦU LÔ XIÊN 3 VIP (PHÍ 500.000)


Cầu CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC SIÊU VIP(1 ngày), giá: 500.000 VNĐ
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 10h00 đến 18h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 10 cái 100k)

Hỗ trợ : Viettll,VINA-GATE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
NẠP THẺ TẠI ĐÂY :

 

THỒNG KÊ KẾT QUẢ CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC SIÊU VIP
NGÀY CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC SIÊU VIP KẾT QUẢ
18/07/2019 32.18.75 ăn xiên
17/07/2019 91.40.73 ăn lô 40x2.73
16/07/2019 15.90.26 ăn xiên
15/07/2019 59.85.07 ăn xiên
14/07/2019 92.55.25 ăn lô 55.25X2
13/07/2019 23.46.89 ăn xiên
12/07/2019 48.73.69 ăn lô 48.73
11/07/2019 38.22.91 ăn xiên
10/07/2019 26.87.39 trượt
09/07/2019 28.59.91 trượt
08/07/2019 25.36.82 ăn lô 25.36
07/07/2019 50.24.72 ăn xiên
06/07/2019 91.18.34 trượt
05/07/2019 15.09.65 ăn lô 15x2.09
04/07/2019 96.47.15 ăn lô 96x2.47
03/07/2019 19.28.46 ăn xiên
02/07/2019 38.77.21 ăn lô 38.77
01/07/2019 97.75.71 ăn lô 75.71
30/06/2019 39.48.67 ăn xiên
29/06/2019 86.73.12 ăn lô 86x2
28/06/2019 12.94.13 ăn xiên
27/06/2019 64.89.31 ăn 64x2.31
26/06/2019 19.28.65 ăn xiên
25/06/2019 84.06.59 ăn lô 59
24/06/2019 36.58.90 ăn lô 36.90
23/06/2019 15.26.39 ăn xiên
22/06/2019 23.65.98 ăn lô 98x2
21/06/2019 18.09.91 ăn xiên
20/06/2019 32.68.52 ăn lô 32.52
19/06/2019 16.90.68 ăn xiên
18/06/2019 56.68.93 trượt
17/06/2019 19.65.95 ăn xiên
16/06/2019 25.37.83 ăn lô 37.83
15/06/2019 19.32.76 ăn lô 32
14/06/2019 23.56.89 ăn lô 23
13/06/2019 29.34.59 ăn xiên
12/06/2019 05.28.65 ăn xiên
11/06/2019 95.76.26 ăn xiên
10/06/2019 32.68.90 ăn lô 32.68
09/06/2019 62.83.52 ăn xiên
08/06/2019 28.43.65 ăn xiên
07/06/2019 15.36.79 ăn lô 15.36
06/06/2019 95.42.54 ăn xiên
05/06/2019 12.38.93 ăn xiên
04/06/2019 23.56.98 ăn lô 23.56
03/06/2019 15.82.91 ăn lô 82.91
02/06/2019 87.68.93 ăn xiên
01/06/2019 19.54.32 ăn lô 54.32x2
31/05/2019 39.45.98 ăn xiên
30/05/2019 12.35.76 ăn lô 35.76x2
29/05/2019 95.36.21 ăn xiên
28/05/2019 15.83.29 ăn lô 83.29
27/05/2019 32.45.98 ăn xiên
26/05/2019 12.35.68 ăn lô 12.68
25/05/2019 32.29.56 ăn lô 32.29
24/05/2019 35.70.63 ăn xiên
23/05/2019 38.56.89 ăn lô 38.56
22/05/2019 39.45.67 ăn xiên
21/05/2019 19.26.54 ăn lô 19.26
20/05/2019 21.45.82 ăn xiên
19/05/2019 15.68.82 ăn xiên
18/05/2019 32.19.54 ăn lô 19.54
17/05/2019 15.65.91 ăn lô 15x2.91
16/05/2019 15.36.48 ăn lô 15.36x2
15/05/2019 18.26.35 ăn xiên
14/05/2019 15.82.93 ăn lô 82.93
13/05/2019 93.59.68 ăn xiên
12/05/2019 15.09.27 ăn lô 15.27
11/05/2019 32.91.52 ăn xiên
10/05/2019 39.56.85 ăn xiên
09/05/2019 92.58.19 trượt
08/05/2019 15.36.89 ăn xiên
07/05/2019 32.68.90 ăn lô 32.90
06/05/2019 82.36.91 trượt
05/05/2019 12.36.91 trượt
04/05/2019 48.56.93 ăn lô 48x2.93x2
03/05/2019 19.23.56 ăn lô 19
02/05/2019 26.15.90 ăn lô 15.90
01/05/2019 09.43.83 ăn lô 43.83
SOI CẦU LÔ 4 SÔ MIỀN BẮC

SOI CẦU LÔ 4 SỐ VIP (PHÍ 500.000)


Cầu CẦU LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC SIÊU VIP(1 ngày), giá: 500.000 VNĐ
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 10h00 đến 18h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 5 cái 100k)

Hỗ trợ : Viettll,vina-GATE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
NẠP THẺ TẠI ĐÂY :

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ 4 SỔ SIÊU VIP MIỀN BẮC

NGÀY LÔ 4 SỔ MIỀN BẮC KẾT QUẢ
18/07/2019 03.30.38.83 ăn lô 03.30.38x2
17/07/2019 29.92.37.73 ăn lô 29.92.73
16/07/2019 39.93.68.86 ăn lô 93
15/07/2019 23.32.58.85 ăn lô 23x2.85
14/07/2019 26.62.34.43 ăn lô 26X2.34
13/07/2019 23.32.89.98 ăn lô 23.89.98
12/07/2019 28.82.67.76 ăn lô 28.82.76
11/07/2019 38.83.59.95 ăn lô 38.83
10/07/2019 29.92.39.93 ăn lô 29.92x2
09/07/2019 23.32.39.93 ăn lô 32.39
08/07/2019 36.63.38.83 ăn lô 36.83
07/07/2019 56.65.14.41 ăn lô 65x2.14.41
06/07/2019 34.43.45.54 ăn lô 43.45
05/07/2019 39.93.59.95 ăn lô 39.95
04/07/2019 13.31.57.75 ăn lô 13.31.57x2
03/07/2019 78.87.79.97 ăn lô 87.97
02/07/2019 47.74.04.40 ăn lô 74.04
01/07/2019 46.64.08.80 ăn lô 64x2
30/06/2019 46.64.48.84 ăn lô 46.48
29/06/2019 14.41.23.32 ăn lô 41
28/06/2019 38.83.47.74 ăn lô 38.83
27/06/2019 46.64.34.43 ăn lô 64x2.34
26/06/2019 19.91.29.92 ăn lô 19.29
25/06/2019 11.52.97.24 ăn lô 11.52x2
24/06/2019 23.32.16.61 ăn lô 16x2
23/06/2019 15.51.19.91 ăn lô 15.19x2
22/06/2019 23.32.45.54 ăn lô 45.54x2
21/06/2019 19.91.29.92 ăn lô 91x2
20/06/2019 23.32.28.82 ăn lô 32.28.82
19/06/2019 45.54.67.76 ăn lô 45.67.76
18/06/2019 23.32.56.65 ăn lô 23.65
17/06/2019 45.54.48.84 ăn lô 54x2.48
16/06/2019 28.82.29.92 ăn lô 28x2
15/06/2019 45.54.78.87 ăn lô 54.78
14/06/2019 23.32.28.82 ăn lô 23.82
13/06/2019 34.43.36.63 ăn lô 34x2.63
12/06/2019 23.32.78.87 ăn lô 23.87.78
11/06/2019 58.85.59.95 ăn lô 58.95
10/06/2019 23.32.68.86 ăn lô 32.68.86x2
09/06/2019 09.90.38.83 ăn lô 38.83x2
08/06/2019 19.91.39.93 ăn lô 39x2
07/06/2019 35.53.36.63 ăn lô 53.36
06/06/2019 34.43.54.45 ăn lô 34.54
05/06/2019 58.85.59.95 ăn lô 58x2.95
04/06/2019 23.32.56.65 ăn lô 23.56
03/06/2019 19.91.29.92 ăn lô 19.91.92
02/06/2019 46.64.57.75 ăn lô 57
01/06/2019 23.32.45.54 ăn lô 54.32x2
31/05/2019 45.54.57.75 ăn lô 45.57.75
30/05/2019 23.32.46.64 ăn lô 23.46
29/05/2019 12.21.36.63 ăn lô 21.36
28/05/2019 29.92.38.83 ăn lô 29.83
27/05/2019 34.43.45.54 ăn lô 43x2.45
26/05/2019 12.21.38.83 ăn lô 12.38
25/05/2019 19.91.23.32 ăn lô 19.32
24/05/2019 23.32.18.81 ăn lô 32.18x2
23/05/2019 56.65.59.95 ăn lô 56.65.59
22/05/2019 45.54.47.74 ăn lô 45.47x2
21/05/2019 23.32.19.91 ăn lô 19
20/05/2019 39.93.56.65 trượt
19/05/2019 68.86.89.98 ăn lô 68x2.86
17/05/2019 45.54.59.95 ăn lô 59.45
16/05/2019 36.63.56.65 ăn lô 36x2
15/05/2019 15.51.38.83 ăn lô 51.38
14/05/2019 36.63.23.32 trượt
13/05/2019 38.83.59.95 ăn lô 59x2
12/05/2019 16.61.26.62 ăn lô 16.61.26
11/05/2019 29.92.19.91 ăn lô 29.92X2.91
10/05/2019 36.63.56.65 ăn lô 36.63.56
09/05/2019 29.92.39.93 ăn lô 93.39x2
08/05/2019 15.51.16.61 ăn lô 15.16
07/05/2019 23.32.59.95 ăn lô 23.32.59x2
06/05/2019 29.92.39.93 ăn lô 29.39.93
05/05/2019 23.32.35.53 ăn lô 32.35.53
04/05/2019 48.84.67.76 ăn lô 48x2.67
03/05/2019 56.65.89.98 ăn lô 89x2
02/05/2019 15.51.16.61 ăn lô 15.61
01/05/2019 23.32.34.43 ăn lô 23.32.43
SOI CẦU DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

SOI CẦU ĐỀ 8 SỐ VIP (PHÍ 500.000)


Cầu CẦU ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC SIÊU VIP(1 ngày), giá: 500.000 VNĐ
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 10h00 đến 18h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 5 cái 100k)

Hỗ trợ : Viettll,vina-Gate

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
NẠP THẺ TẠI ĐÂY :

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ 8 SỐ SIÊU VIP MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ 8 SÔ VIP MIỀN BẮC KẾT QUẢ
18/07/2019 07.70.79.97.48.84.03.30 ăn đề 07
17/07/2019 38.83.05.50.37.73.29.92 trượt
16/07/2019 56.65.35.53.39.93.37.73 trượt
15/07/2019 12.21.23.32.45.54.56.65 trượt
14/07/2019 34.43.67.76.09.90.25.52 trượt
13/07/2019 56.65.78.87.89.98.79.97 ăn đề 97
12/07/2019 78.87.37.73.23.32.48.84 trượt
11/07/2019 37.73.56.65.89.98.05.50 trượt
10/07/2019 15.51.25.52.56.65.46.64 trượt
09/07/2019 29.92.90.09.19.91.69.96 ăn đề 90
08/07/2019 23.32.35.53.37.73.38.83 ăn đề 83
07/07/2019 78.87.12.21.56.65.34.43 trượt đề
06/07/2019 23.32.56.65.78.87.79.97 ăn đề 97
05/07/2019 15.51.56.65.67.76.35.53 trượt
04/07/2019 39.93.45.54.67.76.02.20 ăn đề 20
03/07/2019 15.51.34.43.45.54.56.65 trượt
02/07/2019 56.65.68.86.78.87.89.98 ăn đề 78
01/07/2019 59.95.46.64.78.87.35.53 trượt
30/06/2019 36.63.67.76.78.87.89.98 trượt
29/06/2019 15.51.56.65.78.87.39.93 trượt
28/06/2019 37.73.34.43.56.65.89.98 ăn đề 73
27/06/2019 29.92.35.53.67.76.09.90 trượt
26/06/2019 45.54.56.65.57.75.59.95 ăn đề 59
25/06/2019 34.43.67.76.09.90.14.41 trượt
24/06/2019 15.51.56.65.67.76.68.86 trượt
23/06/2019 23.32.45.54.57.75.59.95 ăn đề 95
22/06/2019 23.32.35.53.36.63.45.54 trượt
21/06/2019 56.65.67.76.68.86.69.96 ăn đề 86
20/06/2019 34.43.45.54.56.65.67.76 trượt
19/06/2019 34.43.56.65.68.86.35.53 ăn đề 53
18/06/2019 23.32.45.54.56.65.67.76 trượt
17/06/2019 46.64.47.74.48.84.49.94 ăn đề 74
16/06/2019 12.21.45.54.67.76.78.87 trượt
15/06/2019 34.43.56.65.89.98.80.08 trượt
14/06/2019 23.32.56.65.67.76.68.86 trượt
13/06/2019 56.65.67.76.57.75.59.95 ăn đề 59
12/06/2019 45.54.56.65.67.76.78.87 trượt
11/06/2019 12.21.14.41.15.51.16.61 ăn đề 14
10/06/2019 46.64.45.54.78.87.89.98 trượt
09/06/2019 23.32.35.53.37.73.38.83 ăn đề 38
08/06/2019 12.21.23.32.34.43.45.54 trượt
07/06/2019 34.43.36.63.37.73.38.83 ăn đề 73
06/06/2019 23.32.45.54.56.65.57.75 trượt
05/06/2019 12.21.45.54.56.65.57.75 trượt
04/06/2019 23.32.56.65.68.86.78.87 ăn đề 86
03/06/2019 15.51.17.71.56.65.58.85 trượt
02/06/2019 23.32.45.54.56.65.67.76 trượt
01/06/2019 12.21.15.51.18.81.19.91 ăn đề 91
31/05/2019 16.61.19.91.09.90.78.87 trượt
30/05/2019 15.51.25.52.19.91.29.92 ăn đề 25
29/05/2019 23.32.56.65.68.86.69.96 trượt
28/05/2019 38.83.58.85.68.86.37.73 ăn đề 58
27/05/2019 23.32.45.54.46.64.47.74 ăn đề 47
26/05/2019 12.21.56.65.57.75.58.85 trượt
25/05/2019 23.32.34.43.36.63.46.64 trượt
24/05/2019 15.51.56.65.67.76.68.86 trượt
23/05/2019 36.63.38.83.39.93.32.23 ăn đề 83
22/05/2019 23.32.25.52.26.62.27.72 trượt
21/05/2019 12.21.23.32.25.52.26.62 trượt
20/05/2019 23.32.24.42.45.54.46.64 ăn đề 64
19/05/2019 15.51.56.65.68.86.89.98 trượt
18/05/2019 34.43.46.64.47.74.49.94 ăn đề 49
17/05/2019 34.43.56.65.67.76.78.87 trượt
16/05/2019 23.32.45.54.37.73.36.63 ăn đề 36
15/05/2019 05.50.15.51.16.61.17.71 trượt
14/05/2019 23.32.26.62.28.82.29.92 ăn đề 82
13/05/2019 24.42.45.54.46.64.47.74 trượt
12/05/2019 23.32.45.54.56.65.68.86 ăn đề 86
11/05/2019 01.10.02.20.05.50.07.70 trượt
10/05/2019 34.43.35.53.36.63.37.73 ăn đề 35
09/05/2019 56.65.67.76.68.86.69.96 trượt
08/05/2019 15.51.26.62.27.72.28.82 ăn đề 28
07/05/2019 12.21.23.32.25.52.26.62 trượt
06/05/2019 34.43.24.42.45.54.46.64 ăn đề 42
05/05/2019 45.54.56.65.57.75.58.85 trượt
04/05/2019 23.32.15.51.17.71.27.72 ăn đề 71
03/05/2019 23.32.45.54.78.87.89.98 trượt
02/05/2019 15.51.16.61.45.54.58.85 ăn đề 61
01/05/2019 12.21.23.32.34.43.45.54 trượt
30/04/2019 23.32.36.63.37.73.38.83 trượt
29/04/2019 12.21.23.32.25.52.26.62 trượt
28/04/2019 23.32.45.54.56.65.68.86 trượt
27/04/2019 12.21.26.62.27.72.29.92 ăn đề 29
26/04/2019 23.32.03.30.05.50.07.70 trượt
25/04/2019 56.65.78.87.89.98.90.09 trượt
24/04/2019 12.21.23.32.45.54.46.64 trượt
23/04/2019 12.21.15.51.16.61.14.41 ăn đề 41
22/04/2019 23.32.46.64.78.87.89.98 trượt
21/04/2019 12.21.34.43.36.63.37.73 trượt
20/04/2019 23.32.56.65.78.87.79.97 ăn đề 97
19/04/2019 45.54.67.76.68.86.69.96 trượt
18/04/2019 23.32.56.65.68.86.69.96 trượt
17/04/2019 38.83.19.91.29.92.59.95 ăn đề 19
16/04/2019 23.32.45.54.68.86.79.97 trượt
15/04/2019 12.21.34.43.56.65.67.76 ăn đề 43
14/04/2019 36.46.65.67.86.96.06.60 ăn đề 67
13/04/2019 16.61.17.71.18.81.19.91 ăn đề 81
12/04/2019 34.43.65.56.68.86.69.96 trượt
11/04/2019 23.32.34.43.35.53.36.63 ăn đề 36
10/04/2019 23.32.13.31.15.51.16.61 trượt
09/04/2019 34.43.56.65.68.86.67.76 ăn đề 65
08/04/2019 01.10.04.40.45.54.03.30 ăn đề 10
07/04/2019 56.65.68.86.69.96.78.87 trượt
06/04/2019 46.64.67.76.68.86.69.96 trượt
05/04/2019 23.32.46.64.47.74.58.85 ăn đề 58
04/04/2019 45.54.46.64.47.74.48.84 ăn đề 84
03/04/2019 23.32.34.43.45.54.46.64 ăn đề 34
02/04/2019 35.53.57.75.89.98.90.09 trượt
01/04/2019 45.54.03.30.02.20.12.21 ăn đề 20

Kết quả xổ số

Tags :Rong bach kim 88,Rong bach kim 99,Rong bach kim, soi cau vip, soi cau 888, soi cau lo de, soi cau mb, soi cau 99, soi cau xsmb, soi cau mien phi, xo so 888, soi cau chuan, soi cau xo so, soi cau bach thu, soi cau 888 2 nháy mien phi, soi cau vip 888 3 số dep, soi cau bach thu mien bac 24 gio, cau 88, cau dep 88, soi cau thu do, soi cau 568, soi cau lo 2 nháy, du doan cau lo, soi cau lo nhieu nháy,Soi Cầu, soi cau xo so, soi cầu lô mb, soi cầu chuẩn, soi cầu vip, soi cau 88, soi cau xsmb, soi cau mb, soi cầu lô xiên 2, soi cau bach thu, soi cầu miễn phí, xsmb hôm nay, soi cau hom nay, nuoi lo bach thu, nuoi lô song thủ, nuôi lô cặp 3 ngày, soi cau 99, soi cau dac biet, soi cau chinh xac, soi cau rong bach kim, soi cau mien nam, soi cau mien trung, soi cau mien bac hom nay, soi cau mien bac mien phi, chia se kinh nghiem xo so, soi cau bach thu, soi cau mien bac, soi cau xo so, soi cau xsmt, soi cau xsmn, soi cau mien bac chinh xac, soi cau lo, soi cau bach thu lo sieu vip, soi cau thong ke xo so, du doan mien bac, soi cau xo so mien bac chinh xac nhat, trang dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc chính xác nhất


Polaroid»