Các Bạn Đang Truy Cập Wapsite rongbachkim.info Chúc Các Bạn Online Vui Vẻ!

SOI CẦU DÀN ĐỀ 6 SỐ VIP MIỀN BẮC

Cầu Dàn đặc biệt 6 số , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ ✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 98% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐẶC BIỆT 6 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé VÌ 1 TUẦN CẦU SẼ GÃY TỪ 1-2 HÔM. NÊN CÁC BẠN THEO ĐỀU NHÉ. CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI PHÁT LỘC ✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. ✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 500k ) ✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile...

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU MỖI NGÀY

NGÀY DÀN ĐỀ 6 SỐ VIP
KẾT QUẢ
22/06/2017 37.47.76.57.71.87 trượt
21/06/2017 25.48.75.56.35.50 trượt
20/06/2017 91.93.97.49.39.59 ăn đề 97
19/06/2017 21.23.24.28.62.52 ăn đề 24
17/06/2017 21.58.63.36.90.28 trượt
16/06/2017 20.30.80.04.06.70 ăn đề 80
15/06/2017 53.75.46.68.76.65 trượt
14/06/2017 28.26.23.52.42.27 trượt
12/06/2017 48.83.38.68.78.82 trượt
11/06/2017 21.51.61.18.71.19 ăn đề 21
10/06/2017 45.63.38.73.53.42 trượt
09/06/2017 25.92.63.54.71.18 ăn đề 92
08/06/2017 53.45.65.75.58.46 trượt
07/06/2017 70.73.57.87.76.45 ăn đề 70
06/06/2017 31.35.39.76.54.53 ăn đề 39
04/06/2017 42.43.34.74.84.49 trượt
03/06/2017 45.53.65.47.85.52 trượt
02/06/2017 16.36.46.68.69.76 ăn đề 36
01/06/2017 30.50.80.02.06 ăn đề 30
31/05/2017 74.52.58.21.18.91 trượt
30/05/2017 12.31.14.51.61.18 ăn đề 31
29/05/2017 73.86.24.73.67.79 trượt
28/05/2017 62.28.42.76.31.16 trượt
27/05/2017 35.83.73.32.43.39 trượt
25/05/2017 63.26.65.58.69.79 ăn đề 69
24/05/2017 65.36.86.67.20.18 trượt
23/05/2017 01.03.07.09.60.30 ăn đề 07
22/05/2017 58.73.20.63.21.86 trượt
21/05/2017 34.73.83.39.45.52 trượt
19/05/2017 70.60.80.19.32.57 ăn đề 80
18/05/2017 36.67.86.58.42.32 ăn đề 36
17/05/2017 17.73.62.57.74.87 trượt
16/05/2017 53.56.67.45.18.91. trượt
15/05/2017 75.68.42.32.19.71 trượt
14/05/2017 43.18.65.37.71.87 ăn đề 87
13/05/2017 34.48.74.64.42.38 trượt
12/05/2017 18.91.28.38.64.72 trượt
11/05/2017 36.86.45.52.40.30 trượt
10/05/2017 36.75.42.32.93.84 trượt
09/05/2017 72.48.68.52.23.21 trượt
08/05/2017 63.45.87.52.13.43 trượt
07/05/2017 34.64.39.57.68.82 ăn đề 39
06/05/2017 91.93.95.39.69.79 ăn đề 95
05/05/2017 42.52.28.72.20.63 trượt
04/05/2017 26.78.32.35.46.12 trượt
03/05/2017 83.43.63.35.73.48 trượt
02/05/2017 35.57.85.25.34.74 trượt
01/05/2017 45.68.53.43.23.37 trượt
30/04/2017 71.73.76.87.27.57 ăn đề 76
29/04/2017 42.21.32.26.82.72 ăn đề 21
28/04/2017 51.52.35.65.58.75 ăn đề 52
27/04/2017 43.36.86.67.20.37 trượt
26/04/2017 73.65.52.26.86.32 trượt
25/04/2017 41.43.49.64.54.34 ăn đề 49
24/04/2017 84.87.76.59.25.42 ăn đề 84
23/04/2017 35.69.74.70.72.78 trượt
22/04/2017 31.32.36.86.76.46 ăn đề 36
21/04/2017 10.20.30.05.07.72 ăn đề 07
20/04/2017 21.23.32.52.72.29 ăn đề 29
19/04/2017 43.46.52.85.74.54 trượt
18/04/2017 72.37.87.39.65.32 trượt
17/04/2017 27.73.25.62.42.12 trượt
16/04/2017 01.20.30.09.80.60 ăn đề 09
15/04/2017 45.34.54.64.74.48 ăn đề 45
14/04/2017 65.58.76.41.20.86 trượt
13/04/2017 23.56.48.72.13.22 trượt
12/04/2017 78.68.83.45.52.67 trượt
11/04/2017 59.26.47.52.86.36 ăn đề 59
36.43.58.79.21.16 ăn đề 16
08/04/2017 76.38.95.46.63.68 ăn đề 46
07/04/2017 32.65.42.84.17.67 trượt
06/04/2017 31.35.34.38.45.65 trượt
04/04/2017 32.63.58.42.18.75 trượt
03/04/2017 51.52.56.58.57.47 trượt
02/04/2017 58.20.37.70.67.78 ăn đề 70
01/04/2017 31.33.35.64.63.83 ăn đề 35
31/03/2017 12.31.14.51.61.18 ăn đề 14
30/03/2017 61.68.76.38.48.58 trượt
29/03/2017 65.47.32.27.83.94 trượt
28/03/2017 43.69.85.20.14.74 trượt
27/03/2017 53.38.85.45.57.25 trượt
26/03/2017 84.56.32.28.79.98 trượt
25/03/2017 53.58.67.35.31.52 ăn đề 67
24/03/2017 78.93. 32.76.34.82 ăn đề 32
23/03/2017 34.53.94.47.84.24 trượt
22/03/2017 41.34.53.23.20.18 trượt
21/03/2017 27.32.25.42.43.38 trượt
20/03/2017 38.45.60.53.25.74 ăn đề 60
19/03/2017 65.58.32.73.53.28 ăn đề 65
18/03/2017 31.78.56.36.54.15 trượt
16/03/2017 31.15.91.68.18.21 trượt
15/03/2017 68.79.91.18.32.52 trượt
14/03/2017 20.30.40.58.90.06 ăn đề 40
11/03/2017 41.47.84.46.34.28 trượt
10/03/2017 13.36.83.39.53.95 trượt
09/03/2017 82.64.45.36.28.67 trượt
08/03/2017 23.58.76.64.79.91 trượt
07/03/2017 62.53.84.75.92.34 trượt
06/03/2017 89.56.67.26.48.95 trượt
05/03/2017 82.36.54.14.79.20 trượt
04/03/2017 42.62.18.31.74.94 trượt
03/03/2017 21.81.19.14.71.13 trượt
02/03/2017 52.82.75.64.58.79 trượt
01/03/2017 34.53.86.79.52.21 trượt
28/02/2017 43.74.87.62.35.89 trượt
27/02/2017 61.63.64.65.58.95 trượt
26/02/2017 13.15.18.71.61.14 trượt
25/02/2017 31.35.64.87.94.43 trượt
24/02/2017 21.23.27.52.47.61 trượt
23/02/2017 54.35.85.56.95.25 trượt
22/02/2017 71.73.46.86.65.47 trượt
21/02/2017 81.84.85.65.45.75 trượt
20/02/2017 27.54.46.87.86.94 trượt
19/02/2017 81.85.68.62.47.97 trượt
18/02/2017 71.75.76.86.96.26 ăn đề 76
17/02/2017 98.38.92.97.59.69 ăn đề 38
16/02/2017 34.83.76.93.37.33 trượt
15/02/2017 79.48.56.32.07.54 trượt
14/02/2017 84.26.57.92.13.98 ăn đề 13
13/02/2017 75.64.39.73.83.20 ăn đề 39
12/02/2017 734.47.97.76.27.07 ăn đề 47
11/02/2017 78.29.43.02.56.94 trượt
10/02/2017 36.98.79.94.53.28 trượt
09/02/2017 36.81.48.57.79.90 ăn đề 81
08/02/2017 14.12.31.51.17.81 ăn đề 14
07/02/2017 32.56.84.02.19.71 trượt
06/02/2017 09.76 45.84.23.16 trượt
05/02/2017 43.25.86.06.47.95 trượt
04/02/2017 23.35.84.49.29.93 ăn đề 29
03/02/2017 71.15.61.18.11.13 ăn đề 13
02/02/2017 35.54.48.26.98.74 trượt